Kad su junaci rada svog dizali čela

Nakon prvog tektonskog udara nastalog oslobođenjem i posleratnim vidanjem dubokih rana koje je ono proizvelo, a u jeku idejnih sukoba sa dojučerašnjim najvećim saveznikom i bratom, moćnim pro-ruskim konglomeratom na istoku, ponovo iznikli Feniks krenuo je u svoj beg iz kasabe prošarane zapadnjačkim ornamentima ka pravom “gradu”; nadasve pokušavajući da dosegne podsvesno sanjani modernizam svog sopstvenog razvoja. Kada su “petoljetke” zamenjene makar i pokušajima realnog prosuđivanja urbanista, Beograd se kretao napred.

(1950/1955.)

“Borba”, “Njiva”, “Novosti”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *