Meri Čeleste – brod koji nas je ostavio

Jedrenjak “Mary Celeste” pronađen je besciljno nošen talasima severnog Atlantika 4. decembra 1872. godine. Na njemu nije pronađen niti jedan član posade, a stanje inventara ukazivalo je na to da je brod napušten nedavno. Kako je raznoraznih zavera (manjih ili većih, sa teorijom ili bez) svuda oko nas ovih dana, pred Vama je tekst iz zabavnog beogradskog časopisa “300 čuda” iz 1966. godine. Tu je samo da bi Vas bar na kratko oraspoložio i odgurnuo od ove sparine koja bije po nama. To što je priča o ovom broju našla svoje mesto i u stripu o “detektivu nemogućeg”, ne predstavlja ništa neobično. Neobično u svemu može biti samo metafora ovog fantomskog broda, u formi aluzije na društvo kome pripadamo. Ne samo mi.

“Marti Misterija”, br. 21 (1984)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *