Kada nas prošlost gleda licem deteta …

Fotografija je čuvar sećanja i tek jednog treptaja u našim životima. Ako je, povrh toga, još i reč o slikama iz našeg detinjstva, onda je to svojevrsni prelazak na neki viši nivo. Nivo sa koga dobijamo mogućnost da za samo nekoliko trenutaka premotamo pređene životne puteve unazad, sve do samog početka. Najviši nivo je ipak onaj kada nas fizički više nema, u sećanjima smo, skoro pa sasvim izbledeli, a tu su ostale fotografije da ko zna kome iza nas potvrđuju kako nismo tek otisak u magli, već tela i duše koji su nekada bili na istim mestima kao i oni koji nas sa požutelih komada papira upravo posmatraju.

Da je “Overlook” hotel postojao negde na teritoriji negdašnje Jugoslavije, neizvesno je gde bi se nalazio, ali bi mu zidove predvorja sigurno krasile ove sličice.

(1934.)

Continue reading Kada nas prošlost gleda licem deteta …