Bauk kruži svetom – bauk “makartizma”

Dr. G. M. Džilbert: – “Želim da upozorim ugledni skup, a preko njega i celu američku javnost, na činjenicu da Makartijev stav postepeno vodi Sjedinjene Države Amerike u totalitarizam, i da tu pojavu treba već sad, u samom njenom začetku suzbiti, jer svako odlaganje jedne takve mere može imati kobne posledice.” Doktor Džilbert bio je jedan iz tima lekara psihijatara koji su temeljno izučavali i analizirali psihopatološki profil Džofeza Makartija i nekih od glavnih ličnosti Hirlerovog “Trećeg Rajha”, poglavito Geringa. Skoro 70 godina nakon silaska sa istorijske pozornice, neka nevidljiva ruka kao da je protrljala lampu sa duhom nekadašnjeg senatora iz Viskonsina. Najednom se pojavilo mnoštvo “lovaca na veštice” ne samo levičarskih ideja već i nauke, demokratskih načela i filozofije slobodnog života uopšte. Čini se da reči uglednog doktora, iz prvog pasusa, dobijaju na aktuelnosti kao nikad.

(1977.)

 

“Start”

(“300 čuda”, 1954.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *