Ručna knjiga za žandarme i policijske organe, 1914.

Godina je 1914. Po reonima varoškim zabranjeno je: manisanje tuđeg espapa, nikakvi orfeumi, šantani, panorame i gimnastike u javnim lokalima nisu dozvoljeni, a u parkovima se ne smeju drveće i cvetovi kidati i klupe rezati…

Održavanje reda nekad je bila ozbiljna stvar. Valjda zato što je i red doživljavan kao ozbiljna tekovina. O održavateljima istog – sve najbolje, kako se ne bi primenili navodi iz knjige.

(slobodni odabir stranica)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *