Lepotice nestale države i izgubljenog vremena

Januara, te 1929. godine, desile su se dve bitne stvari. Obznanjena je suspenzija političkih prava u Kraljevini, sa jednim zarezom i tri naroda u imenu i objavljen je poziv na takmičenje u lepoti. Šezdeset godina kasnije, politički entitet – sukcesor negdašnje Kraljevine, implodirao je i raspao se u paramparčad. Biranje najlepše među lepim ženama traje do dana današnjeg, a nastaviće se, takve su prilike, i u sutrašnjem i mnoštvu dana nakon nas. Mudrost izvući nije teško. Između kruna kraljevina i lepote žene, uvek je celishodnije izabrati ovo drugo. Tu makar jasno vidite šta se izabrali.

“Vreme”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *