O šeširdžijama i bogovima

Slikovno poređenje gradova nije isto što i sentimentalne komparacije kroz porodične albume. Slikama ih tih albuma, prilazimo sa željom da se lako osmehujemo naivnosti pokojne strine iz vremena kad je bila šiparica. Na starim slikama, drage likove doživljavamo kao mlade, dok smo navikli da slike rodnih gradova iz prošlosti predstavljamo starim. Niko tu ne greši, sve je potpuno tačno, samo su ulice, zgrade i pejzaži sa gradskih slika, od pre vek i  kusur, ono što nam, u poređenju sa slikama bližim vremenu naših života,  ne budi toliko uspomene, koliko neizrecivu količinu sete.

(’50.)

“Borba”, “Večernje novosti”, “Sport i svet”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *