Kreće se lađa pančevačka…

Do izgradnje mostova preko Save i Dunava (1934. i 1935. godine) ka Zemunu i Pančevu kretalo se isključivo brodićima.

lađa pančevačka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *