Cuburski park 64

Stara Čubura se ruši

Nestaje jorgandžijska radnja Milenković, foto atelje Dedijer, voskarsko-medokolačarska radnja, papudžijska radionica i umesto njih gradi se kulturno-atraktivni centar…Ovaj nostalgični tekst daje prikaz događaja, da li su Beograđani ovu vest dočekali sa setom ili sa radošću?

(1964.)

“Borba”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *