“Kod sedam Švaba”

Između 1865. i 1868. građena je najveća bolnica tadašnjeg Beograda. (popularna Vidinska bolnica), danas sedište “Srpskog lekarskog društva”. Među graditeljima bilo je i sedam zidara nemačke nacionalnosti (vojvođanskih “Švaba”) koji su u obližnjoj kafani “Kod kočijaša” (ugao današnjih ulica Džordža Vašingtona i Takovske) svake večeri ostavljali dobar deo zarade na gurmanska jela, a još više na piće.

Kako bi “u naturi”  izmirio napabirčene cehove, slikar Đura Jakšić je na plehanoj tabli nacrtao karikaturalno viđenje ovih gostiju u jurišu kopljima na nekakvog zeca.

Gazdi se tabla dopala pa je i kafanu preimenovao u “Kod sedam Švaba” a što je kao naziv i ostao sve do 1941. i ulaska nekih drugih nemačkih, uniformisanih građana u okupirani Beograd.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *